Програма Міжнародного круглого столу «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПАРТНЕРСТВО, СТРАТЕГІЇ, МЕТОДИКИ (УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ)»

Програма круглого столу

04 березня 2021-го року

14:00 – 14:15 – Реєстрація.

14.15. – 14.30 – Вітальне слово.

Мар’я Нестерова, доктор філософських наук, професор, академічний координатор проєкту Жан Монне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку», Професор Кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій».  

Мар’ян Тріпак, кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наталія Кочубей, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності факультету менеджменту освіти та науки НПУ ім. М.П. Драгоманова

14.30 – 16.30. Пленарне засідання.

Діана Спулбер,  доктор психологічних наук, професор Університету Генуї (Італія). Інклюзивна освітня модель ЄС

Марія Шеремет, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Інклюзія в освіті: проблеми та перспективи

Мар’я Нестерова, професор факультету менеджменту освіти та науки, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Практика впровадження європейських принципів інклюзивної освіти

Олена Оржель, доктор наук з державного управління, Інститут вищої освіти НАПН України. Соціально емоційне навчання (socialemotional learning): світові тенденції

Анатолій Михальський, кандидат медичних наук, доцент, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Здоров’язберігаючі технології в корекційній роботі з дітьми із порушеннями зору

Євгенія Синьова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології  факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Досвід професійної підготовки студентів з порушеннями зору – майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти

Віктор Федорчук, кандидат психологічних наук, доцент, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Формування фасилітативності у фахівців соціономічних професій

Марина Дєліні, доктор економічних наук, професор, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту НУБіП України. Соціальна інклюзія і соціальна відповідальність як засади європейського виміру інклюзивної освіти

Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії МДПУ імені Б. Хмельницького Ціннісно-смислова рефлексія різноманіття та інклюзії як конструкт порозуміння

Юліана Власенко, кандидат політичних наук, практикуючий психолог, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Арт-терапія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Наталія Жиляк, кандидат психологічних наук, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Тренінг як засіб зміни установок до інклюзивного середовища

Ганна Афузова, кандидат психологічних наук, доцент факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Доступність інформації як чинник успішного професійного навчання студентів з особливими освітніми потребами

Алла Суханова, кандидат економічних наук, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту НУБіП України. Соціальне проектування як засіб вирішення проблем інклюзивного сеердовища

Лариса Яворницька, перекладач-дактилолог, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Адаптація студентів з порушенням слуху в інклюзивній групі

Вікторія Крючко, здобувачка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Крос культурні комунікації в розвитку соціального інклюзивного середовища

Андрій Заможський, здобувач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Розвиток соціальної згуртованості інклюзивного освітнього середовища

16.30 – 17.00 – Спільне обговорення.

Посилання на лінк регістрації  link is here .

Завантажити програму круглого столу можна тут