ЛІТНЯ ШКОЛА «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

ЛІТНЯ ШКОЛА

«ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

                             Для вчених,  докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти

5 -9 липня  2021 року,  м. Мелітополь

Літня школа проводиться в рамках імплементації проєкту «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMOCHAIR.

  Напрями роботи:

 • принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії розвитку;
 • цінності інклюзії та різноманіття в методологіях, стратегіях і практиках  освіти ЄС і України;
 • теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та комунікацій,

заснованих на ціннісних константах;

 • аксіологічний та компетентнісний підходи у вищій освіті: теорії та практики розвитку людського    потенціалу;
 • антропологічні, екокультурні  практики сталого  розвитку інтеркультурного громадянства;
 • інтеграція до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства;
 • філософія єднання людства у пошуках конструктивних праксеологічних стратегій і

тактик. 

                                 В рамках Літньої школи будуть проведені:

 • Вебінари: «Цінності інклюзії та різноманіття в освіті ЄС» (доктор Д. Спулбер),

«Кращі практики ЄС для розвитку людського потенціалу в вищій освіті» (професор М. Бласкова).

 • Тренінг «Дослідження міжкультурного діалогу: кращі практики ЄС» (професор М. Нестерова, професор Н. Кочубей).
 • Майстер-студія «Діалог як ціннісно-смисловий конструкт зростання від «Я» до «Ми» (професор Т. Троїцька, доц. Н.Фалько).
 • Майстер – класи: «Ми проти епохи глобального мовчання» (професор О. Троїцька, доц. С.Шевченко, доц. В.Чорна), «Подорож у світ обмежень: переваги чи недоліки?»  (к.психол.н. Н. Жиляк ).
 • Семінари: «Пошук спільних цінностей та смислів»   (професор М. Нестерова),

«Європейський зелений курс: виклики та перспективи для України» (професорО. Мельник ), «Я та Інші: психологічна готовність до «інклюзивної» взаємодії» (доцент Г. Афузова), «Ми навчаємось ціннісне-діалогічним комунікативним стратегіям» (професор О. Троїцька, доктор С. Гуров); «Інноваційні технології психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Імплементація європейського досвіду» (ст. викл. Г.Варіна);

 • Воркшопи: «Вища школа в ракурсі інтеграції до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства» (професор Д. Супрун), «Практичні засади застосування формату легкого читання» (голова правління БТ «Джерела» Р. Кравченко);
 • Он-лайн-презентація діяльності Освітньо-наукового центру соціокультурного розвитку дитини (доц. Т.Житнік);
 • Круглий стіл «Синергія традиційних, модерних та постмодерних цінностей у філософії єднання людства» (професор О. Троїцька).

Мова конференції – українська, англійська.

Літня школа  проходитиме в on-line та off-line форматі.

 Zoom : Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020

Запис, детальна програма та матеріали конференції будуть розміщені на сайті проєкту www.evdisd.info, на сайтах партнерських проєктів Жана Монне та на сайтах університетів-партнерів заходу.

Для участі в Літній школі необхідно до 1 липня 2021 року зареєструватись за посиланням https://forms.gle/KMcPckem1GisCuG97 , або надіслати на електронну адресу filosofmdpu@gmail.com такі матеріали:

1) заявку на участь у Літній школі за поданою нижче формою (зразок: Іванюк П.П. Заявка.doc.).

Заявка на участь у Літній школі

«ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 
Науковий ступінь 
Вчене звання 
Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи освітнього закладу) 
Посада (курс, факультет) 
Науковий керівник (для здобувачів вищої освіти – обов’язково) 
e-mail 
Контактний телефон 
Форма участі 

Всі учасники Літньої школи будуть забезпечені відповідними сертифікатами з вказанням кількості годин ECTS.

УЧАСТЬ У ЛІТНІЙ ШКОЛІ БЕЗКОШТОВНА.

Для довідок: (097)2983276 , (096)6173860, viber 0972983276, evdisd@npu.edu.ua

Запрошуємо до участі та співпраці!