Всеукраїнський круглий стіл «ЦІННІСНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ» 10 вересня 2021 року

Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE)
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сумський національний аграрний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького
Філософський клуб «Мінерва»

Провели 10 вересня 2021 року Всеукраїнський круглий стіл

«ЦІННІСНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ»

у місті Київ

Метою круглого столу було – об’єднання зусиль науковців, філософів та практиків щодо осмислення та обміну досвідом, визначення перспектив розвитку соціальної згуртованості суспільства в умовах зростання його віртуалізації, розгляду Цілей сталого розвитку, змін у інформаційних та соціокультурних технологіях.

Круглий стіл відбувся в  ауд. 231 Центрального корпусу НПУ ім. М.П. Драгоманова, вул. Пірогова 9,  та в онлайн форматі за допомогою платформи Zoom.

Круглий стіл проводився в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity an dinclusion forsustainable development» (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та у співпраці із проєктами – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Також в круглому столі відбувається кооперація з проєктом Кафедра Жана Монне «Кліматичне лідерство ЄС» Erasmus+ Jean Monnet  Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.