Міжнародна науково-практична конференція та міжнародний Workshop

Міжнародна науково-практична конференція
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ РІЗНОМАНІТТЯ ТА
ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ»
та міжнародний Workshop
«ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ
ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»