ПРОГРАМА Міжнародної літньої школи «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE)
Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія)
Університет Жиліна (Словаччина)
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сумський національний аграрний університет

ПРОГРАМА

Міжнародної літньої школи

«ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників громадянського суспільства

м. Мелітополь, 5-9 липня 2021 року

Літня школа проводиться в рамках імплементації Проєкту ЄС Еразмус+ «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці
з Кафедрою Жана
 Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMOCHAIR  та

 Jean Monnet  Chair «EU Climate Leadership»  620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR  за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні  

Напрями роботи літньої школи:

  • принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії розвитку;
  • цінності інклюзії та різноманіття в методологіях, стратегіях і практиках  освіти ЄС і України;
  • теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та комунікацій,
  • заснованих на ціннісних константах;
  • аксіологічний та компетентнісний підходи у вищій освіті: теорії та практики розвитку
  • людського    потенціалу;
  • антропологічні, екокультурні  практики сталого  розвитку інтеркультурного громадянства;
  • інтеграція до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства;
  • філософія єднання людства у пошуках конструктивних праксеологічних стратегій і тактик. 

Завантажити повний текст програми