Координатор проекту професор Марья Нестерова

Viber: +380 97 2956090,
WhatsApp : +380-50-3113435
Mail: marja@nesterova.com.ua
Skype: maria.amity

Професійна, наукова и суспільна діяльність

Консультант з управління, фасилітатор, медіатор, коуч, бізнес-тренер, когнітолог, методолог, психолог.

 Професор Кафедри Жана Монне програми Еразмус + «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) (2020-2023) та координатор Проєкту Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) (2020-2021). Академічний координатор Модулю Жана Моне Програми Європейської Комісії Єразмус+  «Соціальна згуртованість в освіті та управлінні: Європейські Студії»(2017-2020). Керівник дослідного Центру розвитку компетенцій викладачів НПУ ім. М.П. Драгоманова, керівник лабораторії «Соціальних вимірів когнітивістики» Науково-дослідного центру когнітивістики при НПУ ім. М.П. Драгоманова. Доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності факультету менеджменту освіти та науки НПУ ім. М.П. Драгоманова, професор факультету психології ІПО Національного університету ім. Тараса Шевченка. Президент Асоціації дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE).  Тьютор МВА курсу «Управлінське консультування» бізнес школи університету «Крок», курсу «Нейромаркетинг» для Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА), курсу «Коучинг. Нейротехнології» та «Медіація». Тьютор з андрагогіки Таврійського національного університету імені Вернадського курси «Психологічні аспекти освіти дорослих», «Методи фасилітації в освіті».

Автор монографій «Когнітивістика: витоки, виклики, перспективи» (2015) та «Постнекласичний менеджмент» (2011),  більш ніж 100 публікацій, зокрема, з питань  когнітивних технологій в бізнесі, освіті, громадянському суспільстві, спікер багатьох українських та міжнародних конференцій. Автор консалтингових проектів з розвитку бізнесу, брендінгу, організаційного розвитку, стратегічного й операційного менеджменту, управління ефективністю бізнес-процесів, оцінки й розвитку персоналу та організацій. Автор корпоративних та відкритих майстер-класів та практикумів для громадянських, комерційних та державних організацій, власників та керівників компаній, керівників служб маркетингу, персоналу та продаж, розроблено  авторських  18 тренінгових та 9 освітніх програм.

З 2003  року засновник та директор Amity Consulting Ltd  – консалтингової компанії повного циклу з  управління ефективністю бізнесу – business performance management – стратегічний консалтинг,  організаційний, HR-консалтинг та ін.  Досвід викладацької та тренерської  діяльності з  1992 року, на керівних посадах  з 1995 року, в бізнес-консалтингу з  1993 року.  З 2011 року сертифікований консультант з управління за міжнародним Амстердамським стандартом.

Член Товариства філософії освіти Великої Британії, член Товариства філософії освіти України, голова київського осередку Всеукраїнської Асоціації консультантів з управління  «СMC Ukraine», академік Академії міжнародного співробітництва та креативної педагогіки «Полісся». Представник Coachville в Україні, член Європейської Федерації Коучингу (EFC), член Ради Українського Синергетичного Товариства, член Global Institute of Information Studies (Austria), член Міжрегіональної асоціації когнітивних досліджень (МАКД), член Української асоціації дослідників освіти (УАДО). Сертифікований молодіжний працівник. Сертифікований фасилітатор British Council програми Active Citizens, сертифікований консультант з управління за стандартом ISO20700.

Президент Асоціації дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE), Голова ГО «Інститут розвитку соціальної згуртованості». Тренер та фасилітатор програм USAID (DOBRE) та UNDP, Уряду Японії та Міністерства соціальної політики України,  учасник міжнародного проекту  Foundation For Future, Київської Стратегічної Спільноти,  член команди та фасилітатор ГП «Нова Країна». Учасник проектної групи за підтримки МОН України «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього простору». Експерт МОН

Освіта та сертифікація:

2020 – Сертифікаційний курс с управлінського консультування за стандартом ISO20700

2020 – Сертифікаційний курс з розвитку спільнот (DESPRO)

2020 Вчене звання професора кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ ім. М.П. Драгоманова

2019 Сертифікаційний курс з діалогів (ОБСЄ)

2019.  Сертифікаційний тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (British Council Інститут вищої освіти

2018. Міжнародний сертифікаційний базовий курс «Молодіжний працівник» (Міністерство молоді та спорту, ПРООН в Україні, Державний інститут сімейної та молодіжної політики 

2017. Вчене звання доцента кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції НПУ ім. М.П. Драгоманова.

2017. Сертифікаційний курс з фасилітації від British Council (програма Active Citizens).

2016. Вчений ступінь доктора філософських наук, тема докторської дисертації – сучасні когнітивні дослідження  (присвоєно Вченою Радою філософського факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка  у жовтні 2016).

2016. Сертифікаційний курс з медіації (Інститут миру та порозуміння).

2015. Міжнародна сертифікація по ТоР фасилітації (ICA, Канада), сертифікація за авторським курсом «Школа фасилітаторів» ГП «Нова Країна»

2011. Міжнародна сертифікація по Амстердамському стандарту ICMCI (certified management consultant –CMC)

2009. Вчений ступінь кандидата філософських наук, дисертаційне дослідження з філософії менеджменту, кафедра філософії та методології науки Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.

2005. Институт психології ім. В. Костюка. Програма державної сертифікації з індивідуального консультування.

2005. Сертифікація по технології Assessment  (German school of business)

2004. МВА курс Ivey Business School, Canada, Western Ontario University

2004. Програма зі стандартів британського управлінського обліку – Chartered Institute of Management Accounting, UK  

2003. Психологічний факультет, Київський  Національний Університет ім. Тараса Шевченка (диплом з відзн.)

1997. Юридичний факультет, Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка (диплом з відзн.).

1991. Фізичний факультет, Київський Національний Університет ім. Тараса  Шевченка

Володіння іноземними мовами:


Українська, російська – рідні, англійська – вільно, німецька, французька, польська – базовий рівень, італійська та іспанська – початковий.